Senior blisko Siebie

Zakończone projekty

Senior blisko Siebie

Projekt skierowany do seniorów z Dzielnicy Mokotów . W ramach projektu odbywały się:

  • treningi pamięci.

Projekt współfinansowany ze środków m.st. Warszawy we współpracy z Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia Dzielnicy Mokotów (kwiecień- czerwiec 2016r.)

Senior blisko Siebie

Senior Blisko Siebie - projekt wsparcia osób starszych w radzeniu sobie z wyzwaniami wieku emerytalnego adresowany głównie do mieszkańców Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy 

W ramach projektu odbywały się

  • treningi pamięci.

Projekt współfinansowany ze środków m.st. Warszawy w ramach zadania publicznego: Zapobieganie marginalizacji i izolacji społecznej osób starszych poprzez aktywizację, integrację (również integrację międzypokoleniową) oraz prowadzenie działań psychoedukacyjnych

(04-06.2015r.)

Senior blisko Siebie i Rodziny

projekt skierowany do osób starszych i nieformalnych opiekunów osób starszych adresowany do mieszkańców Warszawy.

W ramach projektu odbywały się:

  • warsztaty psychoedukacyjne,
  • konsultacje indywidualne.

Projekt współfinansowany ze środków m.st. Warszawy we współpracy z Biurem Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy w zakresie przeciwdziałania przemocy.

(05-07. 2014)

Senior blisko Siebie

Senior Blisko Siebie - projekt wsparcia osób starszych w radzeniu sobie z wyzwaniami wieku emerytalnego adresowany głównie do mieszkańców Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy 

W ramach projektu odbywały się:

  • warsztaty psychoedukacyjne,
  • treningi pamięci.

Projekt współfinansowany ze środków m.st. Warszawy w ramach zadania publicznego: zapobieganie marginalizacji i izolacji społecznej osób starszych poprzez aktywizację, integrację (również integrację międzypokoleniową) oraz prowadzenie działań psychoedukacyjnych.

(03-04.2014r.)