Spotkania na temat zachowań ryzykownych

Zapraszamy mieszkańców Ursynowa na cykl spotkań edukacyjnych prowadzonych przez terapeutę uzależnień. Spotkania pozwolą poszerzyć wiedzę z zakresu zachowań ryzykownych, takich jak nadużywanie komputera, używanie alkoholu czy narkotyków, wczesne kontakty seksualne, a także doskonalić umiejętności rozpoznawania przejawów niepokojących zachowań i ochrony przed nimi dorastających dzieci.

 

Spotkania będą odbywały się w Klubie Przy Lasku, ul. Lasek Brzozowy 2.

Zapisy i informacje: rodzice@syntonia.org.pl, tel.: 792 765 790.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

 

 

Tematy spotkań:

 

Alkohol, leki, narkotyki - 28 października 2017, w godzinach 10:00 - 13:00

 

Komputer, Internet, telefon - 29 października, w godzinach 10:00 - 13:00

 

Agresja i autoagresja - 19 listopada 2017 w godzinach 10:00 - 13:00

 

Zaburzenia odżywiania - 25 listopada2017 w godzinach 10:00 - 13:00

 

Przedwczesna inicjacja seksualna – 9 grudnia 2017 w godzinach 10:00 - 13:00

 

 

 Zadanie finansowane ze środków Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.