Pracownia Dobrych Rodziców

Pracownia Dobrych Rodziców jest programem skierowanym do rodziców i opiekunów dzieci w wieku 0 – 18 lat, a także rodziców spodziewających się dziecka. Celem programu jest wsparcie rodziców i opiekunów w budowaniu dobrych więzi i relacji z dziećmi. Nasz program realizujemy poprzez działania o charakterze wsparcia, edukacji, takie jak:

 • warsztaty psychoedukacyjne,
 • treningi umiejętności społecznych,
 • treningi umiejętności wychowawczych,
 • grupy wsparcia
 • wykłady,
 • konsultacje indywidualne i rodzinne (pedagogiczne i psychologiczne).

Ten program jest dla Ciebie jeśli chcesz dowiedzieć się:

 • jak rozmawiać ze swoim dzieckiem, jak go słuchać i jak lepiej rozumieć,
 • jak reagować na jego trudne zachowania,
 • jak być obecnym w jego życiu,
 • jak dbać o jego rozwój,
 • jak w tym wszystkim znaleźć czas dla siebie.

A także jeśli:

 • potrzebujesz wsparcia w roli rodzica,
 • borykasz się z kłopotami rodzinnymi, małżeńskimi,
 • spodziewasz się dziecka, odczuwasz niepewność przed jej dalszymi etapami ciąży, porodem i nową rolą,
 • chcesz świadomie przygotować się do macierzyństwa, ojcostwa,
 • odczuwasz trudne dla siebie emocje (jak złość, smutek, frustracja),
 • masz trudność w odnalezieniu się w nowej roli,
 • niepokoisz się zachowaniem swojego dziecka, chcą mieć z nim lepszy kontakt.

Aktualnie realizowane projekty

Rodzina - wsparcie, rozwój, zabawa

Od lutego 2014 roku realizujemy - w ramach prowadzonego przez Fundację Razem przez Macierzyństwo Klubu Mam na Ursynowie - projekt "Rodzina - wsparcie, rozwój, zabawa". Projekt adresowany jest do rodziców małych dzieci.

W ramach projektu prowadzimy:

 • wykłady,
 • warsztaty psychoedukacyjne,
 • grupy wsparcia,
 • konsultacje indywidualne i rodzinne.

Projekt potrwa do końca 2016 roku.

 

Projekt współfinansowany jest ze środków m.st. Warszawa (Biuro Pomocy i projektów społecznych) w ramach zadania: Organizowanie różnorodnych form wsparcia dla rodzin, poprzez rozwijanie zróżnicowanych form wsparcia (Priorytet I, cel 4 Programu „Rodzina” przyjętego uchwałą nr LXXXII/2398/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 maja 2010 r.).

Pracownia Dobrych Rodziców w Rembertowie

Od kwietnia 2015 roku realizujemy warsztaty dla rodziców i nauczycieli w Przedszkolu nr 376 w Rembertowie.


Projekt finansowany jest ze środków m.st. Warszawy (Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Dzielnicy Rembertów).

Zakończone projekty

Zapraszamy do zapoznania się z zakończonymi już projektami.

czytaj więcej