Pracownia Dobrych Rodziców

Pracownia Dobrych Rodziców jest programem skierowanym do rodziców i opiekunów dzieci w wieku 0 – 18 lat, a także rodziców spodziewających się dziecka. Celem programu jest wsparcie rodziców i opiekunów w budowaniu dobrych więzi i relacji z dziećmi. Nasz program realizujemy poprzez działania o charakterze wsparcia, edukacji, takie jak:

 • warsztaty psychoedukacyjne,
 • treningi umiejętności społecznych,
 • treningi umiejętności wychowawczych,
 • grupy wsparcia
 • wykłady,
 • konsultacje indywidualne i rodzinne (pedagogiczne i psychologiczne).

Ten program jest dla Ciebie jeśli chcesz dowiedzieć się:

 • jak rozmawiać ze swoim dzieckiem, jak go słuchać i jak lepiej rozumieć,
 • jak reagować na jego trudne zachowania,
 • jak być obecnym w jego życiu,
 • jak dbać o jego rozwój,
 • jak w tym wszystkim znaleźć czas dla siebie.

A także jeśli:

 • potrzebujesz wsparcia w roli rodzica,
 • borykasz się z kłopotami rodzinnymi, małżeńskimi,
 • spodziewasz się dziecka, odczuwasz niepewność przed jej dalszymi etapami ciąży, porodem i nową rolą,
 • chcesz świadomie przygotować się do macierzyństwa, ojcostwa,
 • odczuwasz trudne dla siebie emocje (jak złość, smutek, frustracja),
 • masz trudność w odnalezieniu się w nowej roli,
 • niepokoisz się zachowaniem swojego dziecka, chcą mieć z nim lepszy kontakt.

Zespół

Joanna Dryk

pedagog, absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, Studium Terapii Rodzin przy Stowarzyszeniu OPTA, którego program jest zgodny ze standardami sekcji psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego przy Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA. Prezes Stowarzyszenia Syntonia. Autorka, koordynatorka i główna realizatorka programu Pracownia Dobrych Rodziców, w ramach którego prowadzi grupy wsparcia, warsztaty psychoedukacyjne, treningi umiejętności społecznych, wykłady dla rodziców, warsztaty dla par, konsultacje indywidualne i rodzinne. 

Magdalena Chemycz

psycholog, kurator społeczny, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia IPZ; Podyplomowego Studium Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji na Uniwersytecie Warszawskim, szkolenia z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (I stopień) i studiów podyplomowych na kierunku Coaching. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z Przychodnią Terapii Uzależnień i Współuzależnienia od Alkoholu, realizując staże zawodowe w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, w Stowarzyszeniu INTRO, w programie „Dobry Rodzic – Dobry Start” Fundacji Dzieci Niczyje i pracując w Poradni Telefonicznej dla Osób w Kryzysie Emocjonalnym 116 123 a także w Ośrodkach Pomocy Społecznej jako asystent rodziny i psycholog. Udziela konsultacji psychologicznych w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym.

 

Warsztaty,wykłady,webinaria dla rodziców


Aktualnie realizowane projekty

Rodzina - wsparcie, rozwój, zabawa

Od lutego 2014 roku realizujemy - w ramach prowadzonego przez Fundację Razem przez Macierzyństwo Klubu Mam na Ursynowie - projekt "Rodzina - wsparcie, rozwój, zabawa". Projekt adresowany jest do rodziców małych dzieci.

W ramach projektu prowadzimy:

 • wykłady,
 • warsztaty psychoedukacyjne,
 • grupy wsparcia,
 • konsultacje indywidualne i rodzinne.

Projekt potrwa do końca 2016 roku.

 

Projekt współfinansowany jest ze środków m.st. Warszawa (Biuro Pomocy i projektów społecznych) w ramach zadania: Organizowanie różnorodnych form wsparcia dla rodzin, poprzez rozwijanie zróżnicowanych form wsparcia (Priorytet I, cel 4 Programu „Rodzina” przyjętego uchwałą nr LXXXII/2398/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 maja 2010 r.).

Zakończone projekty

Zapraszamy do zapoznania się z zakończonymi już projektami.

czytaj więcej