Izabela Cymer

 

psychoterapeuta i gerontolog, trener funkcji poznawczych, współautorka wielu programów dedykowanych rodzinnym opiekunom osób starszych, w tym opiekunom osób starszych z zaburzeniami poznawczymi (demencją), Specjalizuje się w pracy z osobami starszymi zakresie rozwiązywania problemów emocjonalnych i psychicznych związanych z wiekiem. Przygotowuje i prowadzi autorskie treningi pamięci i innych funkcji poznawczych dla osób w wieku emerytalnym.

Jest absolwentką IPSiR Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła czteroletnie szkolenie w zakresie psychoterapii klinicznej w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Katedra Psychoterapii, studia podyplomowe z zakresu gerontologii i opieki nad osobami starszymi na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, studium terapii i treningu grupowego UKSW w Warszawie oraz Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej przy Instytucie Psychologii Zdrowia. Współpracuje z Rzecznikiem Praw Pacjenta w infolinii eksperckiej “Łączy nas pacjent”. Prowadziła zajęcia ze studentami i wolontariuszami z zakresu organizowania opieki i asystowania osobie starszej. Ekspert w projektach na rzecz wsparcia osób starszych i opieki nieformalnej oraz członek prezydium Branżowej Komisji Dialogu Społecznego d/s Osób Starszych i Kombatantów przy Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st.Warszawy.

 

 

Ewa Drop

 

psycholog oraz gerontolog, trener funkcji poznawczych, współautorka wielu programów dedykowanych rodzinnym opiekunom osób starszych, w tym opiekunom osób starszych z zaburzeniami poznawczymi (demencją), Specjalizuje się w pracy z osobami starszymi zakresie rozwiązywania problemów emocjonalnych i psychicznych związanych z wiekiem. Przygotowuje i prowadzi autorskie treningi pamięci i innych funkcji poznawczych dla osób w wieku emerytalnym.

Ukończyła psychologię na UKSW w Warszawie, podyplomowe studia z gerontologii i opieki nad osobami starszymi na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, studium terapii i treningu grupowego na UKSW w Warszawie, szkolenia z zakresu zapobiegania przemocy wobec osób starszych, pomocy psychologicznej, interwencji kryzysowej. Odbyła staż w oddziale Neurologii i Neurorehabilitacji Szpitala Bródnowskiego, gdzie pracowała z osobami po uszkodzeniach mózgu oraz wspierała rodziny chorych. Od stycznia 2019 r. pracuje jako neuropsycholog w Oddziale Geriatrii CMKP w Szpitalu Bielańskim.Prowadzi także szkolenia i superwizje dla wolontariuszy pracujących z osobami starszymi w ramach projektu Zaloguj się i Pomagaj Warszawa dla Seniora.Agnieszka Neumann- Podczaska

dr hab. n. med, adiunkt w Pracowni Geriatrii Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu absolwentka Akademii Medycznej w Poznaniu i European Academy for Medicine of Aging (EAMA, IUKB Foundation w Szwajcarii). Specjalistka w zakresie oceny poprawności farmakoterapii osób starszych, kierownik projektu Opieka Farmaceutyczna w Geriatrii, realizowanego w latach 2011-2016 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (NCN 405 674340), w ramach którego farmaceuci aptek ogólnodostępnych – po odpowiednim przeszkoleniu z farmakoterapii geriatrycznej- optymalizowali leczenie starszych chorych z ciężką wielolekowością. Wyniki projektu są podstawą rozprawy habilitacyjnej, prezentującej założenia sprawdzonego w praktyce, efektywnego modelu opieki farmaceutycznej w geriatrii.

 Współtwórca Kryteriów Potencjalnej Niepoprawności Leczenia w Geriatrii.

Autorka licznych artykułów naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych, wykładowca na konferencjach i kursach podyplomowych adresowanych do farmaceutów i lekarzy.

Nominowana oraz zaakceptowana przez Radę Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta do stypendium w kategorii Fulbright Senior Award 2020-2021. Celem stypendium jest realizacja projektu badawczego w zakresie optymalizacji leczenia farmakologicznego w geriatrii i przeniesienie dobrych praktyk ze Stanów Zjednoczonych do Polski, obejmujących rolę współpracy farmaceuta- lekarz podczas procesu leczenia farmakologicznego w warunkach klinicznych i ambulatoryjnych.