Izabela Cymer

 

psychoterapeuta i gerontolog, współautorka wielu programów dedykowanych rodzinnym opiekunom osób starszych, w tym opiekunom osób starszych z zaburzeniami poznawczymi (demencją), Specjalizuje się w pracy z osobami starszymi zakresie rozwiązywania problemów emocjonalnych i psychicznych związanych z wiekiem. Przygotowuje i prowadzi autorskie treningi pamięci i innych funkcji poznawczych dla osób w wieku emerytalnym.

Jest absolwentką IPSiR Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła czteroletnie szkolenie w zakresie psychoterapii klinicznej w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Katedra Psychoterapii, studia podyplomowe z zakresu gerontologii i opieki nad osobami starszymi na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, studium terapii i treningu grupowego UKSW w Warszawie oraz Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej przy Instytucie Psychologii Zdrowia. Współpracuje z Rzecznikiem Praw Pacjenta w infolinii eksperckiej “Łączy nas pacjent”. Prowadziła zajęcia ze studentami i wolontariuszami z zakresu organizowania opieki i asystowania osobie starszej. Ekspert w projektach na rzecz wsparcia osób starszych i opieki nieformalnej oraz członek prezydium Branżowej Komisji Dialogu Społecznego d/s Osób Starszych i Kombatantów przy Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st.Warszawy.

 

 

Ewa Drop

 

psycholog i gerontolog, współautorka wielu programów dedykowanych rodzinnym opiekunom osób starszych, w tym opiekunom osób starszych z zaburzeniami poznawczymi (demencją), Specjalizuje się w pracy z osobami starszymi zakresie rozwiązywania problemów emocjonalnych i psychicznych związanych z wiekiem. Przygotowuje i prowadzi autorskie treningi pamięci i innych funkcji poznawczych dla osób w wieku emerytalnym.

Ukończyła psychologię na UKSW w Warszawie, podyplomowe studia z gerontologii i opieki nad osobami starszymi na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, studium terapii i treningu grupowego na UKSW w Warszawie, szkolenia z zakresu zapobiegania przemocy wobec osób starszych, pomocy psychologicznej, interwencji kryzysowej. Odbyła staż w oddziale Neurologii i Neurorehabilitacji Szpitala Bródnowskiego, gdzie pracowała z osobami po uszkodzeniach mózgu oraz wspierała rodziny chorych. Od stycznia 2019 r. pracuje jako neuropsycholog w Oddziale Geriatrii CMKP w Szpitalu Bielańskim.Prowadzi także szkolenia i superwizje dla wolontariuszy pracujących z osobami starszymi w ramach projektu Zaloguj się i Pomagaj Warszawa dla Seniora.