Nasze projekty współfinansują:

* Urzędy m.st. Warszawy:

  • Biuro Pomocy i Projektów Społecznych (Wydział Pomocy Dziecku i Rodzinie, Wydział ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Zespół Realizacji Polityki Senioralnej)
  • Urząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy (Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia)
  • Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy (Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia)
  • Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy (Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia)
  • Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy (Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia)
  • Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy (Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia)

* Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych.

 

* Wojewoda Mazowiecki