Współpraca i partnerzy

  • Fundacja Razem przez Macierzyństwo
  • Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
  • Biuro Rzecznika Praw Konsumenta
  • Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego
  • Centrum Samopomocy Mieszkańców "Sami Sobie" (Tarczyńska 11)
  • Klub "Przy Lasku"
  • Dom Kultury Służew
  • Centrum Integracji Mieszkańców Dzielnicy Mokotów
  • Dom Kultury Dorożkarnia
  • Centrum Aktywności Międzypokoleniowej Nowolipie


Google+

Strona powstała i jest utrzymywana dzięki dofinansowaniu ze środków EOG, m.st. Warszawy i MRPiPS.