Stowarzyszenie SYNTONIA powstało w styczniu 2012 roku i od początku swojej działalności wspiera rodzinnych opiekunów osób starszych i osoby w wieku emerytalnym.

 

Opiekunom dedykujemy program Blisko Bliskich i Punkt Informacji Wsparcia.

Osobom starszym dedykujemy program Senior blisko Siebie.

 

W ramach tych programów prowadzimy warsztaty psychoedukacyjne, treningi pamięci,grupy wsparcia, konsultacje indywidualne, wykłady i seminaria dla ww.grup.

 

Przez 8 lat działalności Stowarzyszenie realizowało  program Pracownia Dobrych Rodziców  na rzecz rodziców i opiekunów dzieci w wieku 0-18. Obecnie rodzice mogą nadal korzystać z programu realizowanego w dzielnicy Ursynów. W ofercie udostępnione są indywidualne konsultacji, warsztaty dla rodziców oraz warsztaty dla par.

 

Słowo "syntonia" – nazwa stowarzyszenia - pochodzi z języka greckiego i oznacza „współbrzmienie”, „zgodność” czyli harmonię, umiejętność rozumienia uczuć, potrzeb i reakcji innych osób.

 

Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Syntonia zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000405710.