O nas

Wspieramy rodziców, rodzinnych opiekunów osób starszych i osoby w wieku emerytalnym. Prowadzimy warsztaty psychoedukacyjne, wykłady, treningi umiejętności społecznych, grupy wsparcia, konsultacje indywidualne i rodzinne.

 

Prowadzimy Punkt Informacyjno - Konsultacyjny, w którym pomoc i wsparcie mogą uzyskać osoby borykające się z problemem uzależnienia, przemocy, HIV/AIDS, przeżywające kryzys.

 

Realizujemy programy Pracownia Dobrych Rodziców, Blisko Bliskich, Senior Blisko Siebie mające na celu wsparcie w budowaniu i podtrzymywaniu więzi w rodzinie. 

 

Słowo "syntonia" – nazwa stowarzyszenia - pochodzi z języka greckiego i oznacza „współbrzmienie”, „zgodność” czyli harmonię, umiejętność rozumienia uczuć, potrzeb i reakcji innych osób.

 

Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Syntonia powstało w styczniu 2012 roku z inicjatywy grupy psychologów, pedagogów, terapeutów. Doświadczenie wspólnej pracy umocniło nasze przekonanie, że łączą nas podobne wartości i cel, aby efektem naszych działań była pomoc w trudnych sytuacjach życiowych, budowanie kompetencji oraz wspieranie rozwoju osobistego i społecznego osób w każdym wieku.

 

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000405710.