Blisko Bliskich

Zakończone projekty

Blisko Bliskich
Blisko Bliskich - projekt skierowany do rodzinnych (nieformalnych) opiekunów osób starszych  adresowany do mieszkańców Warszawy.
W ramach projektu odbywały się:

 • warsztaty psychoedukacyjne
 • konsultacje indywidualne
 • seminaria tematyczne
 • grupa wsparcia
 • treningi funkcji poznawczych

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych ASOS na lata 2014-2020. (04-12.2016 r.)

 

Blisko Bliskich
Blisko Bliskich - projekt skierowany do rodzinnych (nieformalnych) opiekunów osób starszych  adresowany do mieszkańców Warszawy.
W ramach projektu odbywały się:

 • warsztaty psychoedukacyjne
 • konsultacje indywidualne.

Projekt współfinansowany ze środków Wojewody Mazowieckiego.(07-12. 2016 r.)

Blisko Bliskich

Blisko Bliskich - projekt skierowany do rodzinnych (nieformalnych) opiekunów osób starszych  adresowany do mieszkańców Warszawy.

 • warsztaty psychoedukacyjne
 • konsultacje indywidualne.

Projekt współfinansowany ze środków m.st Warszawy (02-12.2016r.)

Blisko Bliskich

Blisko Bliskich - projekt skierowany do rodzinnych (nieformalnych) opiekunów osób starszych  adresowany do mieszkańców Warszawy.
W ramach projektu odbywały się:

 • warsztaty psychoedukacyjne
 • seminaria ze specjalistami
 • grupa wsparcia
 • uruchomiono stronę internetową dedykowaną opiekunom
 • zapewniona była pomoc wolontariuszy

Projekt współfinansowany ze funduszy EOG (09.2014-02.2016r.)

Blisko Bliskich
Blisko Bliskich - projekt skierowany do rodzinnych (nieformalnych) opiekunów osób starszych  adresowany do mieszkańców Warszawy.
W ramach projektu odbywały się:

 • warsztaty psychoedukacyjne
 • konsultacje indywidualne.

Projekt współfinansowany ze środków m.st Warszawy ( 04-12.2015)

Blisko Bliskich
Blisko Bliskich - projekt skierowany do rodzinnych (nieformalnych) opiekunów osób starszych  adresowany do mieszkańców Warszawy.
W ramach projektu odbywały się:

 • warsztaty psychoedukacyjne
 • konsultacje indywidualne.

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych ASOS na lata 2014-2020. (08-12.2015 r.)

 

Blisko Bliskich
Blisko Bliskich - projekt skierowany do rodzinnych (nieformalnych) opiekunów osób starszych  adresowany do mieszkańców Warszawy.
W ramach projektu odbywały się:

 • warsztaty psychoedukacyjne
 • konsultacje indywidualne.

Projekt współfinansowany ze środków Wojewody Mazowieckiego.

(07-11. 2015 r.)

Blisko Bliskich
Blisko Bliskich - projekt skierowany do rodzinnych (nieformalnych) opiekunów osób starszych adresowany do mieszkańców Warszawy.
W ramach projektu odbywały się:

 • warsztaty psychoedukacyjne,
 • wykłady specjalistyczne,
 • konsultacje indywidualne.

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na Aktywności Społecznej Osób Starszych ASOS na lata 2014-2020.

(08-12.2014 r.)

Blisko Seniora 90+
Blisko Seniora 90+ edycja I i II - projekt dla bliskich i nieformalnych opiekunów osób starszych 90+, mieszkańców Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy 
W ramach projektu odbywały się:

 • spotkania psychoedukacyjne,
 • spotkania ze  specjalistami.

Projekt współfinansowany ze środków z m.st. Warszawy w ramach zadania z zakresu pomocy społecznej (zapobieganie marginalizacji i izolacji społecznej osób starszych poprzez aktywizację i integrację oraz prowadzenie działań psychoedukacyjnych).
(09-11.2013r. oraz 09-11.2014r.)

Blisko Seniora

Blisko Seniora - program dla rodzinnych opiekunów osób starszych, mieszkańców Warszawy 

W ramach programu odbywały się:

 • warsztaty psychoedukacyjne,
 • wykłady specjalistów,
 • konsultacje indywidualne.

Projekt współfinansowany ze środków m.st. Warszawy w ramach zadania z zakresu pomocy społecznej.

(11-12.2013r.)

Klub Opiekuna Seniora
Blisko Seniora

Klub Opiekuna Seniora i Blisko Seniora - projekty wsparcia dla rodzinnych i nieformalnych opiekunów osób starszych 

W ramach projektów odbywały się:

 • psychoedukacyjna grupa wsparcia,
 • konsultacje indywidualne,
 • seminaria ze specjalistami,
 • zajęcia integracyjne.

Projekty współfinansowane ze środków m.st. Warszawy w ramach programu wsparcia dla opiekunów nieformalnych, członków rodzin osób starszych, które z racji wieku i schorzeń wymagają opieki i wsparcia w codziennym życiu z terenu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy jako profilaktyka przemocy wobec osób starszych.

(08-12.2012r. oraz 02-12.2013r.)