Zapraszamy opiekunów rodzinnych (nieformalnych) z Dzielnicy Mokotów* na bezpłatne wykłady on-line:

 

 

 

 1. Czym zająć bliskiego?

- czyli o podtrzymywaniu aktywności osób starszych, w tym osób z demencją- 17 sierpnia 2020 r. godz. 13:00- 14:30  lub  godz. 18:30-20:00

 

2. Dom przyjazny bliskiemu- jak przystosować otoczenie do potrzeb osoby starszej, w tym osoby z demencją 24 sierpnia 2020 r. godz. 13:00- 14:30  lub  godz. 18:30-20:00

 

 

Podczas wykładów będzie możliwość zadawania pytań prowadzącym.

 

 

*w miarę wolnych miejsc zapraszamy także osoby spoza Dzielnicy

 

 

 

 Zapisać się można poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego: https://www.survio.com/survey/d/N1P6U4S2L9H4M9W9T

 

 

Zanim zapiszecie się Państwo na wykłady prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

 

 

1. Udział w wykładach jest bezpłatny, a liczba miejsc jest ograniczona.

 

2. Możecie Państwo wziąć udział w całym cyklu wykładów lub wybrać te, które Państwa interesują. Wykłady odbywają się w dwóch porach:o godz. 12:30 lub o godz.18:30 - prosimy o zwrócenie uwagi przy wyborze.

 

3. Zajęcia skierowane są przede wszystkim do opiekunów z Dzielnicy Mokotów m.st Warszawy. W miarę wolnych miejsc zapraszamy także osoby 60+ spoza Dzielnicy.

 

4. Wykłady będą się odbywały w formie online, poprzez platformę AnyMeeting.

 

5. Aby uczestniczyć w wykładzie niezbędny jest dostęp do internetu oraz sprzęt w postaci: komputera lub tabletu z głośnikiem (posiadanie mikrofonu i słuchawek nie jest konieczne, ale umożliwi np. zadawanie pytań).

 

6. Podczas wykładu wszyscy uczestnicy będą siebie widzieli i słyszeli oraz będą mieli możliwość zadawania pytań. Wykład nie będzie i nie może być nagrywany.

Aby wziąć udział w spotkaniu nie jest potrzebne wcześniejsze doświadczenie udziału w zajęciach prowadzonych w tej formie.

 

7. Po wysłaniu zgłoszenia otrzymacie Państwo drogą mailową dalsze wskazówki dotyczące sposobu dołączenia do wykładu.

 

8. Wypełniając formularz zgłoszeniowy oświadczają Państwo, że zapoznaliście się z Regulaminem, w którym znajduje się Klauzula informacyjna zgodnie z RODO, dotycząca przetwarzania danych osobowych i wyraziliście zgodę na ich przetwarzanie.

 

Z regulaminem można zapoznać się klikając na słowo Regulamin lub czytając jego treść na końcu tej strony.

 

9. Zapisać się można poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego: https://www.survio.com/survey/d/N1P6U4S2L9H4M9W9T

 

 

 

W razie trudności przy wypełnieniu formularza, prosimy o wiadomość mailową na adres zapisy@syntonia.org.pl - wesprzemy Państwa.

 

 

Wykłady poprowadzą:

 

Ewa Drop - psycholog i gerontolog oraz Izabela Cymer- psychoterapeuta i gerontolog, które na co dzień pracują z opiekunami osób starszych. Więcej o prowadzących można przeczytać tutaj

 

 

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Regulamin wykładów Stowarzyszenia SYNTONIA

 

1.Organizatorem wykładów on-line jest Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Syntonia numer KRS 0000405710.

 

2.Udział w wykładach jest bezpłatny.

 

3.W sytuacji, gdy Uczestnik chce zrezygnować z udziału w Wydarzeniu, jest zobowiązany do jak najwcześniejszego powiadomienia o tym Organizatora, wysyłając maila na adres: zapisy@syntonia.org.pl

 

4.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania wykładów. W takiej sytuacji powiadamia o tym Uczestników mailowo.

 

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Syntonia.

 

2. Państwa dane przetwarzane są w celu realizacji zadania polegającego na przeprowadzeniu zajęć w ramach projektu Senior blisko Siebie - Mokotów 2020 współfinansowanego ze środków m.st Warszawy - przetwarzane dane to: imię i nazwisko uczestnika, adres email.

 

3. Dane pozyskujemy bezpośrednio od Państwa, podanie takich danych jak: imię, nazwisko, adres mailowy, jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w warsztatach, konsultacjach, wykładach, szkoleniach realizowanych w ramach dotowanych projektów ze względu na wymogi prowadzenia dokumentacji projektowej oraz realizacji projektu (rekrutacja, zapisy, zaproszenie na zajęcia).

 

4. Państwa dane np. w postaci list obecności mogą być przekazywane Grantodawcy (m.st Warszawa) – w celu rozliczenia projektu.

 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych, zgodnie z RODO, jest: możliwość wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, której przedmiotem jest przeprowadzenie zajęć – art. 6, ust. 1 lit. b oraz, w przypadku zajęć organizowanych w oparciu o dotacje – art. 6, ust. 1 lit. f – konieczność rozliczenia projektu.

 

6. Oświadczenia i listy obecności zawierające Państwa dane będą przechowywane w siedzibie Stowarzyszenia przez okres 5 lat od daty zakończenia projektu do czego zobowiązują umowy dotacyjne.

 

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiadają Państwo następujące uprawnienia: prawo do dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawo do wniesienia skargi do organu właściwego do spraw ochrony danych osobowych. Kontakt do organu nadzorczego umieszczony jest na stronie https://uodo.gov.pl/

 

8. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 

9. Jeżeli chcecie Państwo uzyskać informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych możecie się Państwo skontaktować się z naszą organizacją pod adresem syntonia@syntonia.org.pl

 

Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu z Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.