Depresja

Depresja jest zaburzeniem psychicznym charakteryzującym się długotrwałym obniżeniem nastroju. U osób w podeszłym wieku depresja może być wynikiem nagromadzenia się negatywnych doświadczeń życiowych lub obciążających emocjonalnie wydarzeń. Do depresji mogą się także przyczynić dolegliwości fizyczne i spowodowany nimi ból. U osób starszych depresja często łączy się z innymi schorzeniami przez co trudniej ją dostrzec. Charakterystyczne objawy depresji to: smutek, przygnębienie, zobojętnienie, a także lęk i niepokój, zaburzenia snu i łaknienia. U osób starszych nie zawsze występują typowe objawy depresji np. odczuwanie smutku. Bardziej widoczne bywa zmęczenie, utrata energii, apetytu, osłabienie, niechęć do jakiegokolwiek wysiłku, zdenerwowanie, irytacja, drażliwość. Chorzy zapominają o posiłkach, przestają dbać o wygląd i higienę. Depresji towarzyszą trudności z koncentracją uwagi i zaburzenia pamięci, które mogą być mylone z demencją. Może także występować niepokój, obwinianie siebie, uporczywe (natrętne) myśli. W depresji mogą nasilić się także niektóre dolegliwości fizyczne np. artretyzm, bóle głowy lub tzw. ból uogólniony, które nie ustępują mimo podjęcia leczenia. Skupiając uwagę na leczeniu przeciwbólowym, nieraz pomija się fakt, że wspomniane dolegliwości mogą być symptomem depresji i pomocne  może okazać się leczenie przeciwdepresyjne. 

W przypadku lekkiego i średniego nasilenia objawów depresji leczenia może podjąć się lekarz rodzinny, w zaawansowanej depresji właściwy jest lekarz psychiatra.