O podopiecznym

Rozumienie starości

Starzenie się dotyczy wszystkich układów i narządów organizmu człowieka, chociaż niejednokrotnie trudno rozróżnić skutki naturalnego procesu starzenia się od wpływu  chorób 

przewlekłych.

czytaj więcej

Pamięć i demencja

U  osób  starszych  obserwuje  się  zmniejszenie  zdolności  zapamiętywania. Osłabiona  jest  pamięć  świeża,  tzw.  krótkotrwała, stąd  problemem może być np.  zapamiętanie  dawki leku,  godziny spotkania,  miejsca odłożenia  dokumentów  czy  innych  drobnych rzeczy.  Osobom starszym łatwiej jest przywołać z pamięci dawne wydarzenia.

czytaj więcej


Depresja

Depresja jest zaburzeniem psychicznym charakteryzującym się długotrwałym obniżeniem nastroju. U osób w podeszłym wieku depresja może być wynikiem nagromadzenia się negatywnych doświadczeń życiowych lub obciążających emocjonalnie wydarzeń. Do depresji mogą się także przyczynić dolegliwości fizyczne i spowodowany nimi ból.

czytaj więcej

Odżywianie i leki

Wskazówki żywieniowe, które mogą być pomocne w dolegliwościach i chorobach osób starszych.

czytaj więcej

Problemy zdrowotne

Wraz z upływem lat i postępującym procesem starzenia się pojawiają się różne schorzenia i dolegliwości fizyczne. 

czytaj więcej