Pracownia Dobrych Rodziców

Zakończone projekty

Rodzina - wsparcie, rozwój, zabawa

W latach 2014 - 2016 w ramach projektu finansowanego przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy realizowaliśmy warsztaty, grupy i konsultacje skierowane do rodziców małych dzieci:

- warsztaty i wykłady z zakresu umiejętności wychowawczych

- warsztaty dla par

- warsztaty dla rodziców oczekujących na dziecko

- grupy rozwojowe dla mam z dziećmi do 1 rż

- konsultacje indywidualne i rodzinne.

Wszystkie spotkania odbywały się w ramach działalności Klubu Mam na Ursynowie.

Pracownia Dobrych Rodziców na Ochocie

Od początku 2013 roku realizujemy na Ochocie projekty skierowane do rodziców małych dzieci (5 zrealizowanych projektów) oraz rodziców nastolatków (5 zrealizowanych projektów). Złożyły się na nie:

  • warsztaty psychoedukacyjne,
  • treningi umiejętności wychowawczych i społecznych,
  • konsultacje indywidualne i rodzinne.

W 2015 i 2016 roku przeprowadziliśmy także szkolenia dla profesjonalistów z zakresu profilaktyki krzywdzenia małych dzieci.

 

Projekty były współfinansowane i finansowane przez m.st. Warszawa (Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Dzielnicy Ochota) w ramach zadań: Działania profilaktyczne na rzecz rodziców i opiekunów dzieci z rodzin, w których występuje zagrożenie przemocą  w rodzinie, z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie.

Pracownia Dobrych Rodziców na Woli

W 2013 roku zrealizowaliśmy projekt adresowany do rodziców małych dzieci, na który składały się:

  • wykłady dla rodziców,
  • warsztaty psychoedukacyjne,
  • grupa wsparcia,
  • konsultacje rodzinne.

Projekt współfinansowany był ze środków m.st. Warszawa (Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Dzielnicy Wola) w ramach zadania Warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców małych dzieci.