Grupa wsparcia dla rodzinnych/nieformalnych opiekunów osób starszych

W tej chwili Stowarzyszenie nie prowadzi spotkań grupy wsparcia.

 

Z takiej formy wsparcia można skorzystać w PCK, przy ul.Szańcowej 25 (na przeciwko Wola Parku). Bliższe informacje można uzyskać u koordynatora pod numerem 607 050 655 lub  22 50 65 19 45.