Aktualności

Trwają zapisy na  warsztaty, wykłady, spotkania. Serdecznie zapraszamy!


Dla rodzinnych opiekunów osób starszych

Warsztaty tematyczne 

czerwiec 2016

Cykl warsztatów na temat komunikacji z osobą starszą, radzenia sobie z zachowaniami wynikającymi z wieku i związanych z nim ograniczeń. Trwa zapisy. Udział bezpłatny.

czytaj więcej



Punkt Informacyjno - Konsultacyjny Dzielnicy Ochota

Jeżeli potrzebujesz porady w zakresie :

  • uzależnień od alkoholu i/lub innych środków psychoaktywnych, DDA
  • problemów osób współuzależnionych,
  • przemocy domowej,
  • kryzysu psychicznego,
  • HIV/ AIDS,
  • trudnej sytuacji życiowej, spraw socjalnych, problemów małżeńskich, wychowawczych itp.

zapraszamy do Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego Dzielnicy Ochota.

czytaj więcej


Dla rodziców - zapraszamy do Klubu Mam na Ursynowie


Konsultacje indywidualne i rodzinne

Zapraszamy rodziców i opiekunów na konsultacje indywidualne i rodzinne psychologiczne, pedagogiczne, wychowawcze.

czytaj więcej

Mały złośnik

29 czerwca 2016

Zapraszamy na warsztat, na którym porozmawiamy o dziecięcej złości i o tym jak na nią konstruktywnie reagować.

czytaj więcej

Intensywne wakacyjne warsztaty umiejętności wychowawczych

5, 6, 12 i 13 lipca 2016

Cykl 4 spotkań, na których porozmawiamy o dziecięcych i dorosłych emocjach, zachęcaniu dziecka do samodzielności i współpracy, rozwiązywaniu pojawiających się napięć i konfliktów (w duchu Porozumienia bez Przemocy).

czytaj więcej


Ekspresowe warsztaty umiejętności wychowawczych

8 i 9 lipca 2016

Warsztat ma na celu pomóc rodzicom w wychowywaniu swojego dziecka, podchodząc do tego z pasją, ciekawością, otwartością i spokojem. Pokażemy jak uczyć dzieci radzić sobie z własnymi emocjami, jak nagradzać i karać, jak wymagać od nich i uczyć ich obowiązków bez niepotrzebnych napięć, przykrych sytuacji, których potem żałujemy, a także jak sobie samemu radzić z różnymi trudnymi sytuacjami, żeby móc stawiać siebie na wzór.

czytaj więcej

Jak budować poczucie własnej wartości u dziecka? - 20 lipca 2016
Na tym warsztacie porozmawiamy o tym jakie nasze zachowania wspierają a jakie przeszkadzają budowaniu poczucia własnej wartości u dziecka.

czytaj więcej